Privacyverklaring

Care Huid- en Oedeemtherapie, gevestigd in

Gezondheidscentrum Woerden
Steinhagenseweg 2G
3446 GP Woerden

en

Medisch Centrum Iepenhof
Iepenhof 1F
3442 GZ Woerden

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Care Huid- & Oedeemtherapie
Steinhagenseweg 2G
3446 GP Woerden
0348-447545

info@carehuidtherapie.nl

https://www.carehuidtherapie.nl

Thessa Esser is de Functionaris Gegevensbescherming van Care Huid- en Oedeemtherapie zij is te bereiken via info@carehuidtherapie.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Care Huid- en Oedeemtherapie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Documentnummer van rijbewijs, ID-kaart of paspoort
 • Huisarts en evt. Specialist
 • Verzekering en verzekeringsnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Care Huid- en Oedeemtherapie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • burgerservicenummer (BSN)
 • informatie over uw gezondheid
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar bij toestemming van ouders of voogd

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Care Huid- en Oedeemtherapie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Daarnaast kan Care Huid- en Oedeemtherapie uw persoons- en medische gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen behandelplan, bestaande uit huidtherapeutische dienstverlening.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Care Huid- en Oedeemtherapie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij zijn wettelijk (WBGO) verplicht uw dossier 15 jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Care Huid- en Oedeemtherapie deelt uw persoons- en medische gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van huidtherapeutische zorg, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Care Huid- en Oedeemtherapie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Care Huid- en Oedeemtherapie verkoopt uw gegevens niet aan derden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Care Huid- en Oedeemtherapie maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Care Huid- en Oedeemtherapie) tussen zit.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Care Huid- en Oedeemtherapie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@carehuidtherapie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Care Huid- en Oedeemtherapie zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Care Huid- en Oedeemtherapie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Care Huid- en Oedeemtherapie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons info@carehuidtherapie.nl.